Online poptávka zahraničního stěhování

Chcete znát cenu stěhování do zahraničí nebo naopak? Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo na e-mail stehovak.praha@gmail.com. Velice si vážíme Vašeho projeveného zájmu o naše služby.

Mezinárodní, zahraniční stěhování

PIXO Stěhování Praha zajišťuje veškerý servis stěhování do zahraničí a naopak, tzn. stěhování ze zahraničí do ČR.

Stěhování provádíme za pomoci vozidel značek IVECO nebo VW, která nejsou starší 3 let a splňují emisní normy minimálně Euro 4.

 

Stěhování do ciziny

Stěhování z České republiky do zahraničí lze v zásadě rozdělit na dvě kategorie, a to na stěhování do EU a stěhování mimo EU.

Stěhování do zemí EU

Díky vstupu ČR do Evropské unie se pro české občany proces stěhování do zemí EU značně zjednodušil. Není již potřeba stěhování projednávat na celním úřadě, dostačující je podrobný seznam stěhovaných věcí. 

Stěhování do zemí mimo EU

Stěhování do zahraničí mimo EU je oproti stěhování do EU značně komplikovanější. Zde je již nutné stěhování projednat s celním úřadem. Součástí celního prohlášení je pak několik dokumentů a formulářů, jejichž úplné a pravdivé vyplnění je při stěhování mimo EU zcela nezbytné. Všechny tyto náležitosti jsme schopni za Vás vyřídit, ve valné většině případů bez Vaší přímé účasti.

Co zařídit při stěhování do zahraničí

Stěhování do zahraničí je významný životní krok, který s sebou přináší i řadu povinností. Opomenutí některých z nich by se mohlo značně prodražit, proto přinášíme stručný přehled toho, co by měl každý zařídit, než se z ČR definitivně odstěhuje.

  • odhlásit se ze systému zdravotního a sociálního pojištění
  • zajistit alespoň po určitou dobu přebírání, popř. přeposílání pošty
  • odhlásit služby jako jsou elektřina, plyn, voda, odvoz domovního odpadu, noviny a časopisy (popř. zjistit, zda někde nejsou nedoplatky, aby nebylo počítáno penále)
  • odhlásit internet, pevnou linku domů, zrušit popř. ukončit smlouvu na mobilní telefon
  • minimálně na Vašem místně příslušném městském (obecním) úřadu nahlásit změnu trvalého, popř. přechodného bydliště
  • je vhodné se registrovat do projektu DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí), díky níž může občanům ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytovat rychlou pomoc v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů