Levné stěhování firem

Stěhování firmy musí být efektivní a promyšlené, jelikož žádný majitel firmy či její ředitel si nepřeje zbytečné časové ztráty. Proto je třeba stěhování dobře promyslet v dostatečném čase před samotným stěhováním. Příprava na stěhování začíná především v seznámení zaměstnanců a všech osob, kterých se stěhování týká, se situací stěhování firmy. Jde především o termín a čas stěhování, aby všichni byli připraveni a nedocházelo ke zbytečným zmatkům.

Dále je třeba promyslet dispozice a umístění v novém místě, kam se budou věci stěhovat (kde a kdo bude sedět). V den stěhování firmy by měl mít každý zaměstnanec zabalené své osobní věci v krabicích označených svým jménem a umístěných na svém pracovním místě. Naši pracovníci začnou systematicky kompletovat jednotlivá pracovní místa a označí jejich jednotlivé díly. Po zabalení jednotlivých dílů proti poškození je pracovní místo naloženo do stěhovacího vozidla.

Velice vhodné je mít ze strany objednatele jednu osobu jako poradce či koordinátora, který má veškeré informace o stěhování a na celou akci dohlíží, popřípadě vnáší připomínky. Po naložení všech věcí se ujistíme, zda jsou opravdu všechny stěhované věci naloženy, a je zahájen přesun na druhou adresu. Zde se nejdříve seznámíme s přístupovými a popřípadě krizovými body, kde by mohlo být stěhování ztíženo. Následně shlédneme dispozice a ujasníme si, kam jaké věcí patří dle návrhu placeplánu.

Poté jsou všechny věci vyloženy a provedeny doplňkové stěhovací služby dle objednávky (montáž, stavební úpravy, zapojení techniky atd.)

Důležitým časově úsporným faktorem je také zajištění dostatečně velkého parkovacího místa na adresách nakládky a vykládky. Naši zkušení řidiči nemají problém zajet například na chodník co nejblíže vchodu do firmy, ale někdy to bohužel situace v místě vykládky nedovoluje.

Stěhování celých firem je na rozdíl od stěhování jednotlivých kanceláří výrazně časově a personálně náročnější. V průměru se dá říci, že stěhování firmy s 15 pracovními místy trvá 7 až 13 hodin, logicky ovšem záleží na objemu stěhovaných věcí a vzdálenosti na novou adresu. Průměrným pracovním místem je jeden pracovní stůl, křeslo, box se šuplíky pod stůl, jedna až dvě skříně, počítač, monitor, pět krabic se šanony a osobními věcmi.

Nezávazná poptávka firemního stěhování

Zaujala Vás naše nabídka služeb? Neváhejte a poptejte stěhovací služby u naší profesionální stěhovací firmy.